NLC Ferry AB/Oy


NLC Ferry AB /Oy är ett bolag som ägs till lika delar direkt av Umeå Kommun och Vasa stad. Bolaget äger i sin tur rederiet Wasaline, som trafikerar sträckan mellan Vasa och Umeå med fartyget M/S Wasa Express.


Bolaget NLC Ferry AB/OY bildades 2012 eftersom föregående privata operatör inte kunde fortsätta sitt uppdrag. Kommunerna ville säkra en långsiktigt stabil transportlänk över Kvarken, en viktig del av E12 stråket och köpte gemensamt in en färja. De övertog även driften av trafiken.


Sedan starten har Wasaline ökat både i antal passagerare och mängd gods som årligen transporteras mellan länderna. Färjan har restaurerats och byggts om för att passa resenärernas och företagens behov. Det har gjorts omfattande investeringar i hamninfrastrukturen på land, bland annat nya elektrifierade järnvägsspår med koppling till färjan, renovering av färjeterminaler, effektivisering av lastområden med mera och det planeras nu för nya godsterminaler både i Umeå och i Vasa. Det unika samarbetet mellan städerna har även resulterat i ett gemensamt hamnbolag, Kvarkenhamnar AB som marknadsförs under namnet Kvarken Ports.


Wasaline erbjuder sina passagerare à la carté restaurang, skärgårdsbuffé, café, bar, butik och en konferensavdelning. Hytter finns också till förfogande och resan tar cirka 4,5 timmar. Sedan starten har antalet avgångar utökats och bolaget arbetar fortsatt för att utveckla rederiets tjänster och service till kunderna.


I styrelsen sitter följande personer:

Fredrik Lundberg, ordf.
Johan Lidsle, vice ordf

Stig Strand
Tage Blomberg

Torstein Bratvold

Kontakt

NLC Ferry AB OY, Hamnterminalen

651 70 Vasa, Finland


Tel: +358 (0) 207 716 810

ledning

STYRELSEORDFÖRANDE

Fredrik Lundberg

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Peter Ståhlberg

Mer information