Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB


Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB (Dåva DAC) är ett bolag som ägs av Umeå Kommun. Det startades 2013 och är kommunens aktör för deponering och omhändertagande av deponirest i kommunen med omnejd. Avfallshanteringen på Dåvamyran (numera Dåva Företagspark) norr om Umeå sträcker sig dock ända tillbaka till 1974.


Vid anläggningen hos Dåva DAC behandlas och deponeras farligt avfall, icke farligt avfall samt sulfidjord på ett långsiktigt och miljöriktigt sätt. Några exempel är avfalls- och bioaskor, förorenad jord, olika restprodukter från industrin, deponirest från hushåll och verksamheter, asbest och sulfidjord.


Målet är att kunna återvinna så mycket som möjligt med flexibla lösningar. Det finns många fördelar med att utvinna metaller och sortera materialet rätt. Dåva DAC erbjuder även säker deponering av avfall som inte bör eller kan återvinnas. All verksamhet präglas av en hög miljöprofil på företagets tjänster.

Kontakt

DÅVA DEPONI OCH AVFALLSCENTER I UMEÅ AB

901 84 Umeå

Kundservice 090-16 15 15 info@avfallscenter.se

ledning

STYRELSEORDFÖRANDE

Catarina Holmberg

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Jörgen Aronsson

Mer information